Verlofaanvraag

Gedurende het schooljaar zijn ouders in de gelegenheid om eenmalig voor één periode van maximaal tien dagen aansluitend verlof aan te vragen bij de directie. Hiertoe moeten ouders zo mogelijk 4 weken van te voren aanvraag doen middels het verlofformulier.
In geval van gewichtige omstandigheden dient het verzoek uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de verhindering ingediend te worden.

Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ongeoorloofd verlof wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Een aanvraag met motivatie moet toegestuurd worden aan Anita van Schie, locatieleider Het Open Venster, Tarwekamp 3, 2592 XG Den Haag.

Vragen over de verlofaanvraag dient u te richten aan Anita van Schie via de email: avschie@hsvdenhaag.nl