Wat is het verschil met andere scholen? - Het Open Venster Den Haag

Wat is het verschil met andere scholen?

Bij Het Open Venster krijgen de kinderen onderwijs op maat door experts op het gebied van dyslexie en dyscalculie. Op de meeste basisscholen zijn er weinig mogelijkheden om kinderen met ernstige dyslexie en/of dyscalculie op maat te begeleiden. Hierdoor krijgen deze kinderen veelal een matig zelfbeeld, worden ze onzeker en krijgen ze weinig zelfvertrouwen. Sommigen kunnen zich daarbij onvoldoende concentreren, waardoor moeilijkheden ontstaan bij de verwerking van informatie.

Het Open Venster is een school die een specifieke aanpak heeft voor ieder kind, gericht op dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen. Wij brengen het kind (terug) in haar/zijn eigen kracht. We laten de kinderen groeien in vertrouwen en leren hen omgaan met hun leerprobleem, waardoor hun talenten naar voren komen

Op onze school zitten allemaal kinderen met dyslexie, dyscalculie en leerproblemen. Kinderen vinden daarin herkenning bij elkaar en erkenning bij de leerkrachten. Het voelt daardoor vaak als thuiskomen op onze school. De juffen hebben veel geduld met de kinderen en stimuleren hen om aan te geven wanneer ze iets niet begrijpen.

Verder vinden we het belangrijk dat de kinderen inzicht krijgen in hun eigen aanpak en leerbehoeftes, zodat ze weer eigenaar worden van hun leerproces.