Onze visie op dyslexie en dyscalculie - Het Open Venster Den Haag

Onze visie op dyslexie en dyscalculie

Ieder kind heeft het recht op goed en passend onderwijs in een veilige omgeving om hun weg te volgen richting het vervolgonderwijs.

Het Open Venster creëert hiervoor de mogelijkheden. We helpen niet alleen de kinderen op de gebieden waar ze moeite mee hebben, we kijken ook goed naar de sterke kanten van het kind. Door de kinderen te laten ervaren waar ze wél toe in staat zijn, dragen we  bij aan het (weer) opbouwen van een positief zelfbeeld en groeit hun zelfvertrouwen. We leren de kinderen hun sterke kanten in te zetten en zo succeservaringen op te doen. Dit is belangrijk om weer tot leren te komen. 

Zodra de basis goed is, wordt bekeken of de leerlingen kunnen versnellen om hun achterstanden in te lopen. Ook bereiden we ze voor op een goede overgang naar een school voor voortgezet onderwijs die aansluit bij hun capaciteiten.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van dyslexie en dyscalculie, weten we dat er geen eenduidige aanpak is om kinderen te ondersteunen bij het leren. Daarom gebruiken we meerdere methodes, methodieken en leerstrategieën om de kinderen goed te leren lezen, spellen en rekenen.