Vrijwillige ouderbijdrage - Het Open Venster Den Haag

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Open Venster voldoet aan alle eisen die de Wet op het Primair Onderwijs stelt aan een school en ook de Rijkssubsidie is daarop gebaseerd. Door de extra zorg die geboden wordt aan de leerlingen (kleine klassen waardoor meer leerkrachten, remedial teaching etc.) is deze subsidie niet toereikend en wordt er een flinke vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd.

Voor het schooljaar 2023-2024 is deze bijdrage vastgesteld op € 9.840,00.

Voor meer informatie over de onderbouwing van de vrijwillige ouderbijdrage en de mogelijkheden rondom de betaling, kunt u contact opnemen met de locatieleider Anouk de Graaf.
Telefonisch 070-3350959 via de mail adgraaf@hsvdenhaag.nl