Vrijwillige ouderbijdrage

Het Open Venster voldoet aan alle eisen die de Wet op het Primair Onderwijs stelt aan een school en ook de Rijkssubsidie is daarop gebaseerd. Door de extra zorg die geboden wordt aan de leerlingen (kleine klassen waardoor meer leerkrachten, remedial teaching etc.) is deze subsidie niet toereikend en is een flinke vrijwillige bijdrage van de ouders noodzakelijk.

Voor het schooljaar 2017-2018 is deze bijdrage vastgesteld op € 9.600,00. Dit bedrag is hetzelfde gebleven.

Wij verzoeken u vriendelijk voor alle financiële aangelegenheden in contact te treden met de algemeen directeur van de Stichting HSV: de heer Hans van der Vlugt.
Hij is per e-mail te bereiken op : hvdvlugt@hsvdenhaag.nl of per telefoon op : 070 3184 953