Werkwijze bij de remedial teaching - Het Open Venster Den Haag

Werkwijze bij de remedial teaching

Alle kinderen krijgen remedial teaching naar behoefte. Tijdens de remedial teaching wordt extra aandacht besteed aan onderwerpen die moeilijkheden opleveren voor de leerling. Het kan zijn dat dit werk uit de klas betreft waarmee nog een keer extra geoefend wordt (re-teaching). Maar het kan ook zijn dat er aan andere lesstof wordt gewerkt, bijvoorbeeld het verhogen van het technisch leesniveau.

Tijdens de remedial teaching komen de dingen aan bod die het kind moeilijk vindt en waar in de klas te weinig tijd voor is om het te behandelen. Meestal krijgt het kind hierbij les in een één op één situatie, soms ook in een klein groepje van 2 of 3 kinderen. Tijdens de remedial teaching worden allerlei remediërende methoden en materialen gebruikt. De remedial teacher maakt op basis van de behoefte van elk individueel kind een keus uit het scala van mogelijkheden. Voor elke leerling wordt een individueel handelingsplan opgesteld (IHP). Dit handelingsplan wordt opgesteld in overleg met de leerkracht en de intern begeleider. Er wordt gedurende 7á 8 weken gewerkt aan deze doelstelling, hierna is er overleg met de leerkracht , wordt de evaluatie verwerkt en volgt er een gesprek met de ouders.

Hieronder een aantal materialen en methoden op een rijtje die wij in de remedial teaching gebruiken :

Ralfi Lezen. Deze begeleidingsmethode zetten we in om kinderen op een hoger leesniveau te krijgen, door te oefenen met boekjes die iets boven hun huidige beheersingsniveau liggen. Hierdoor kunnen we kinderen helpen om de “hindernis” die er is door middel van herhaling te overbruggen.

Taal in blokjes. Deze methode zetten we in bij spelling- en/of leesproblemen. De werkboekjes zijn gebaseerd op de F&L-methode.

Zelfstandig spellen. Deze methode zetten we in bij spellingsproblemen. Elke spellingscategorie heeft een eigen oefenboekje en er zijn ook een aantal boekjes voor herhalingsstof.

Maatwerk. Deze methode wordt gebruikt bij rekenen. Door middel van werkbladen wordt er extra oefenstof aangeboden voor talloze rekenvraagstukken waar de kinderen problemen mee kunnen hebben.

Leerlingbesprekingen, oudergesprekken, handelingsplannen en toetsen. Om de acht weken worden leerlingbesprekingen gehouden, waarbij de leerkrachten, de remedial teacher en eventueel de intern begeleider overleggen over de vorderingen van het kind. Naar aanleiding van deze bespreking stelt de remedial teacher, in overleg met de leerkrachten, het individueel handelingsplan op en bij. Dit bijgestelde handelingsplan wordt besproken met de ouders in een oudergesprek.

Elk half jaar wordt getoetst, door middel van methode-onafhankelijke toetsen (Cito), wat het niveau van de leerling is en waar nog knelpunten zitten. De resultaten van deze toetsen worden vermeld in het handelingsplan en het rapport. In het rapportgesprek worden deze resultaten toegelicht door leerkracht en/of de remedial teacher.