Wat biedt dyslexie school Het Open Venster? - Het Open Venster Den Haag

Wat biedt dyslexie school Het Open Venster?

Het Open Venster is een school voor kinderen vanaf 7 jaar die ernstige dyslexie en/of dyscalculie hebben en zich hierdoor niet goed kunnen ontwikkelen. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat in een kleinschalige setting, waardoor kinderen met dyslexie en/of dyscalculie (weer) zelfvertrouwen krijgen en tot leren komen.  De kinderen kunnen tot rust komen en weer opbloeien. Voor ieder kind wordt een plan van aanpak gemaakt, waardoor ze uiteindelijk op een passend niveau kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs.