Methoden

Basisvakken.

Voor de basisvakken gebruiken we de volgende methoden:
Rekenen: Wereld in Getallen
Taal: Taal Actief 4
Spelling Taal Actief 4, Spelling in de lift Plus, Taal in Blokjes en eventueel aanvullend materiaal.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Technisch lezen: Estafette Lezen, Connect Lezen
Methodisch schrijven: Schrijven in de basisschool.
Topografie: Grenzeloos
Geschiedenis: Eigentijds
Engels: Groove Me

Wereldoriëntatie.

Voor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek) maken we gebruik van het International Primary Curriculum (IPC). We werken gedurende een achttal weken aan een thema dat vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en onderzocht. Kinderen worden gestimuleerd om gebruik te maken van meervoudige intelligenties en leren strategieën om kennis te vergaren en te delen met elkaar.

Vanaf schooljaar 2018-2019 komt een muziekvakdocent van KOO muzieklessen geven op onze school. Dit gebeurt in de vorm van co-teaching; de ene week wordt de les gegeven door de muziekvakdocent samen met de groepsleerkracht en de andere week door de groepsleerkracht zelf. Zo worden onze groepsleerkrachten ondersteund in het geven van sterke muzieklessen.

Thuiswerk

Op school werken de kinderen met een aantal digitale programma’s, waarmee ze ook thuis aan de slag kunnen. In het bijgaande document vindt u meer informatie over dit digitale thuiswerk.

Zelfstandig thuis werken.docx

Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining. De kinderen maken
hierbij kennis met vier typen gedrag, aangegeven met de zogenaamde petten. Elke pet heeft zijn eigen
karaktereigenschappen. Door middel van rollenspel, gesprekken en oefeningen leren de kinderen
dat ze een keuze hebben in elke situatie. Ze hoeven zich niet te laten intimideren door de
zwarte petten, te laten uitlachen door de rode petten of weg te kruipen zoals een gele pet.