Methoden

Basisvakken.

Voor de basisvakken gebruiken we de volgende methoden:
Voor rekenen: Wereld in Getallen
Voor taal: Taal Actief Nieuw
Voor spelling Taal Actief Nieuw, Spelling in de lift Plus, indien nodig ander aanvullend materiaal
Voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Voor technisch lezen: Estafette Lezen; Connect Lezen
Voor methodisch schrijven: Schrijven in de basisschool.
Voor topografie: Grenzeloos
Voor geschiedenis: Eigentijds
Voor Engels: Groove Me

Wereldoriëntatie.

Voor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek) maken we gebruik van het International Primary Curriculum (IPC). We werken gedurende een achttal weken aan een thema dat vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en onderzocht. Kinderen worden gestimuleerd om gebruik te maken van meervoudige intelligenties en leren strategieën om kennis te vergaren en te delen met elkaar.

Vanaf schooljaar 2018-2019 komt een muziekvakdocent van KOO muzieklessen geven op onze school. Dit gebeurt in de vorm van co-teaching; de ene week wordt de les gegeven door de muziekvakdocent samen met de groepsleerkracht en de andere week door de groepsleerkracht zelf. Zo worden onze groepsleerkrachten ondersteund in het geven van sterke muzieklessen.

Thuiswerk

Op school werken de kinderen met een aantal digitale programma’s, waarmee ze ook thuis aan de slag kunnen. In het bijgaande document vindt u meer informatie over dit digitale thuiswerk.

Zelfstandig thuis werken.docx

Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining. De kinderen maken
hierbij kennis met vier typetjes, de zogenaamde petten. Elke pet heeft zijn eigen
karaktereigenschappen. Door middel van rollenspel, gesprekken en oefeningen leren de kinderen
dat ze een keuze hebben in elke situatie. Ze hoeven zich niet te laten intimideren door de
zwarte petten, te laten uitlachen door de rode petten of weg te kruipen zoals een gele pet.