De indeling in groepen - Het Open Venster Den Haag

De indeling in groepen

Momenteel heeft Het Open Venster drie groepen leerlingen: Jupiter, Pluto en Mercurius met
maximaal 15 leerlingen. Per groep worden de leerlingen begeleid door een leerkracht en ondersteund door de remedial teacher en stagiaires.

De indeling van de groepen hangt af van een aantal factoren:
• de leeftijd van de leerling,
• het didactische niveau,
• de sociaal-emotionele ontwikkeling

Gedurende het hele schooljaar is instroom mogelijk. Wij hanteren geen wachtlijst.