Medezeggenschapsraad - Het Open Venster Den Haag

Medezeggenschapsraad

MR

Dit schooljaar zijn gestart als afgevaardigden van de ouders:

Wendy van Velsen

Niels de Jong

Onze school is onderdeel van de stichting Haagsche Schoolvereeniging. Een onderdeel hiervan is basisschool Willemspark, deze heeft een eigen MR en Het Open Venster heeft ook een MR. De Medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en een vertegenwoordiging
van het schoolteam.

Momenteel bestaat de oudergeleding van de MR uit Wendy van Velsen (moeder van Oliver) en hebben we één vacante positie. De school wordt vertegenwoordigd door de locatieleider. Directeur Ingrid Schumacher en Irma van Kleef zijn mede aanwezig. We vergaderen 5 keer in een jaar.

De MR is een orgaan dat zich voornamelijk bezig houdt met het beleid van de school. Verder bespreken we onderwerpen die het onderwijs en de leerlingen betreffen en zaken die spelen binnen de school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om personele bezetting, de inhoud van het onderwijs, projecten en pilots die plaatsvinden, enzovoorts.

De oudergeleding van de raad probeert zo goed mogelijk de belangen van ouders en hun kinderen te behartigen. Bovendien proberen we te signaleren wat er speelt in en om de school en dit op de agenda te plaatsen zodat het besproken kan worden. Het is mogelijk dat ouders contact opnemen
met de medezeggenschapsraad als zij bepaalde zaken besproken willen hebben. Mochten er onderwerpen zijn die met alle ouders gecommuniceerd moeten worden dan zullen we dat doen via de Nieuwsbrief.

De directie probeert tijdens de bijeenkomsten van de MR het beleid van de school uit te leggen, advies te vragen over belangrijke beslissingen en te polsen wat er leeft bij ouders en leerlingen van Het Open Venster.

Verslag van de bijeenkomsten van de MR De notulen van de MR vergaderingen zijn ter inzage via de locatieleider Anouk de Graaf (adgraaf@hsvdenhaag.nl).