Schooldocumenten - Het Open Venster Den Haag

Schooldocumenten

Op deze pagina treft u verschillende documenten aan die wij HSV breed uitdragen.

Schoolgids Het Open Venster 2023-2024

Protocol Covid-19, augustus 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL maart 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL februari 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL januari 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL december 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL november 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL september 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL augustus 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL februari 2021

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school
beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl:

SchoolOndersteuningsProfiel Het Open Venster 2021-2025

Het Open Venster Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2019

Het Open Venster Begroting 2018-2019

Het Open Venster Gedragsprotocol leerlingen HSV

Vertrouwenspersoon: Marjet Dijkstra – mdijkstra@hsvdenhaag.nl

Contactpersoon AVG: Semra Sevim – ssevim@hsvdenhaag.nl

 

Ouder- en jeugdsteunpunt
Voor al je vragen over passend onderwijs.
 
Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de basis- of middelbare school, of op het mbo. En voor jongeren die zelf vragen hebben.

Meer informatie of contact

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl.

Wat doet het steunpunt?
Op de websites vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Vanuit elk samenwerkingsverband
Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook SPPOH (voor de basisschool) en het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies.