Schooldocumenten

Op deze pagina treft u verschillende documenten aan die wij HSV breed uitdragen.

Schoolgids HOV 21-22

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL maart 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL februari 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 NL januari 2022

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL december 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL november 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL september 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL augustus 2021

Protocol-Handelwijze bij symptomen COVID 19 en ventilatie -NL februari 2021

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school
beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl:

SchoolOndersteuningsProfiel Het Open Venster 2021-2025

Het Open Venster Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2019

Het Open Venster Begroting 2018-2019

Het Open Venster Gedragsprotocol leerlingen HSV

 

 

Vertrouwenspersoon: Marjet Dijkstra – mdijkstra@hsvdenhaag.nl

Contactpersoon AVG: Semra Sevim – ssevim@hsvdenhaag.nl