Advies Voortgezet Onderwijs - Het Open Venster Den Haag

Advies Voortgezet Onderwijs

  • Bij het bepalen van het schooladvies wordt bij het Open Venster naar veel verschillende factoren gekeken. Wij vinden het heel belangrijk om een volledig beeld te krijgen van wat de leerling (aan)kan en waar het de grootste kans op succes zal hebben.
  • Het schooladvies wordt voor een groot deel bepaald door wat de leerkrachten zien in de klas. Zij kennen de leerling het beste in de schoolsetting, weten waar de kansen liggen en op welk niveau de leerling zich het beste zal kunnen ontwikkelen.
  • Er zijn daarnaast ook enkele meetmomenten die wij gebruiken om een compleet beeld te krijgen van de leerling. Het Cito leerlingvolgsysteem is vooral gebaseerd op schoolresultaten. Daarom wordt ook 
    • de NSCCT (Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteitentest) afgenomen. Deze toets is vooral gebaseerd op capaciteiten.
  • In groep 8 wordt de Eindtoets afgenomen. Deze wordt afgenomen wanneer het schooladvies al is gegeven en wordt alleen gebruikt om het advies eventueel naar boven bij te stellen.