Dromen en kansen - Het Open Venster Den Haag

Dromen en kansen

Dromen over later, welk kind doet dat niet? De een wil dierenarts worden, de ander architect en weer een ander piloot. Dyslexie en dyscalculie kunnen dan een sta-in-de-weg zijn en brengen op dat moment vaak beperkingen met zich mee. Het Open Venster daarentegen, creëert mogelijkheden. Als kinderen niet al te ernstig dyslectisch zijn, kunnen ze vaak wel meekomen op een gewone basisschool. Maar als de klachten ernstiger zijn, lopen ze in een grote groep vaak vast. Ze komen niet goed vooruit, raken gefrustreerd of krijgen last van faalangst.

Op Het Open Venster krijgen de kinderen onderwijs op maat door experts op het gebied van dyslexie- en dyscalculieonderwijs. De kinderen zijn op hun oude school vaak niet voldoende gezien en hebben niet de juiste aansturing gekregen. Hierdoor hebben ze veelal een matig zelfbeeld en zijn ze onzeker. Sommigen kunnen zich daarbij onvoldoende concentreren, waardoor moeilijkheden ontstaan bij de verwerking van informatie.

Wij willen graag de capaciteiten van elk kind tot hun recht laten komen en hen de vaardigheden leren die zij nodig hebben om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen. Onze organisatie, in kleine groepen met begeleiding die specifiek op hun problematiek is afgestemd, biedt hiervoor bij uitstek de gelegenheid. In een gestructureerde en rustige omgeving zoals deze leerlingen die nodig hebben. Door de kinderen te laten ervaren waar ze wel toe in staat zijn, dragen we ook bij aan het (opnieuw ) opbouwen van een positief zelfbeeld. Wij leren de kinderen dat ze veel meer kunnen en dat ze de moeite waard zijn.

Zodra de basis goed is, wordt bekeken of de leerlingen kunnen versnellen om hun achterstanden in te lopen. Ook bereiden we ze voor op een goede overgang naar een school voor voortgezet onderwijs die aansluit bij hun capaciteiten.

Momenteel heeft Het Open Venster drie groepen: Jupiter, Pluto en Mercurius, maximale grootte 15 leerlingen. Door het fundament dat we met elkaar leggen, hebben de kinderen betere kansen in het reguliere voortgezet onderwijs.

 

Ingrid Schumacher,  Directeur 

Anouk de Graaf, Locatieleider