Hoe doen we dat? - Het Open Venster Den Haag

Hoe doen we dat?

Sociaal- emotioneel: 

 • Door onze aanpak vergroten we het zelfvertrouwen van kinderen en leren we hen strategieën om  met hun leerproblemen om te gaan. De kinderen kunnen zich spiegelen aan hun medeleerlingen en gaan weer met plezier naar school. Ze worden gemotiveerd om te leren en doen succeservaringen op.
 • Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het begeleiden van de groepsprocessen hanteren we de methode Kanjertraining.
 • Kinderen met dyslexie hebben in veel gevallen ook moeite met één of meerdere executieve functies. De executieve functies zorgen voor sturing en controle van het eigen gedrag, zodat een taak uitgevoerd en volbracht kan worden. Via de methode Wijzer in Executieve Functies leren de kinderen deze functies herkennen en trainen.  

 

Organisatorisch

 • We hanteren kleine klassen (max. 15 leerlingen).
 • Rekenen, lezen, taal en spelling wordt op eigen niveau en in aparte instructiegroepen gegeven. 
 • We geven additionele Remedial Teaching op het gebied van lezen, spelling en rekenen. 
 • Bij Het Open Venster bieden we meerdere vormen van ondersteuning aan, waaronder Remedial Teaching, logopedie, speltherapie en dyslexiebehandeling. Het voordeel is dat alles op school gebeurt en dat het kind ‘s middags tijd heeft voor ontspanning. Ook zorgen we ervoor dat de afstemming tussen de professionals goed verloopt en dat we samenwerken, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 • We hebben contacten met veel verschillende professionals op het gebied van Remedial Teaching, logopedie en psychologische ondersteuning. Als het nodig is om bij bepaalde situaties of problemen een externe begeleider in te schakelen, dan zullen wij dit met ouders bespreken en eventueel een verwijzing doen. 

 

Methoden:

 • We gebruiken de lesmethodes die zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van kinderen met dyslexie en dyscalculie, gebruikmakend van hun sterke kanten. 

Ons specialisme is lesgeven aan kinderen met dyslexie. Om tot lezen te komen of om beter te worden in lezen, hanteren we verschillende methodes. We maken gebruik van de Lezen IS Top (LIST) methodiek om het  leesplezier te stimuleren. We werken daarnaast met de methodes Taal in Blokjes, Estafette en Toch Nog Leren Lezen voor de leestechniek. 

Aan de hand van een leesanalyse wordt bekeken welke leesstrategieën het kind gebruikt en welke hulp het kind nodig heeft. De Remedial Teacher stelt vervolgens een behandelplan op aan de hand van de leesmethode die het best aansluit bij de behoefte van het kind.  

Ook voor spelling en rekenen maken we gebruik van meerdere methodes, zowel via Chromebooks als in een boek. De methode Taal in Blokjes wordt naast het lezen ook regelmatig voor spelling gebruikt. Op het gebied van rekenen wordt veel gebruik gemaakt van concrete en beeldende materialen. 

 • Met de andere vakken maken we ook veelvuldig gebruik van beeldend materiaal om de kinderen te ondersteunen. Bovendien lezen we veel opdrachten voor om de kinderen te ontlasten en hen te laten focussen op de inhoud. De oudere kinderen maken indien nodig gebruik van het voorleesprogramma Textaid, om hen voor te bereiden op de middelbare school, waar ze dit voorleesprogramma ook kunnen inzetten. 
 • Naast de basisvakken besteden we veel aandacht aan cultuur, sport en spel en wereldoriëntatie. We stimuleren de kinderen om hun creativiteit in te zetten en meer te weten te komen over de onderwerpen die zij interessant vinden. Een paar keer per jaar werken we aan een thema vanuit het International Primary Curriculum (IPC), waarbij de kinderen leren om bijvoorbeeld een presentatie te geven.