Werkwijze in de groep

Het kind krijgt bij de basisvakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling les in kleine instructiegroepen ingedeeld aan het niveau van het kind. Ze werken klasoverstijgend in niveaugroepen. Hierbij wordt aangesloten bij het huidige niveau van functioneren, van waaruit we de kinderen steeds een stapje verder helpen (zone van de naaste ontwikkeling). Deze groepen worden begeleid door een leerkracht of remedial teacher.

De meeste kinderen hebben bij de basisvakken verschillende instructieniveaus. In de praktijk kan dit betekenen dat het kind bij rekenen les krijgt op het niveau van groep 6, terwijl het bij taal werkt op het niveau van groep 4.

Maatwerk.

Om dit systeem mogelijk te maken werken we bij de basisvakken ‘groepsdoorbroken’. Dat betekent dat een groepje dat net een instructieles gehad heeft, zelfstandig aan de verwerkingsstof werkt, zodat de leerkracht tijd heeft voor het geven van instructie aan andere groepjes. Bij creatieve vakken en wereldoriëntatie krijgen de kinderen les in hun eigen groep. Alle kinderen doen mee met de gymles op woensdag en de sport en spelles op dinsdag, beide op basisschool De Waalse Louise de Coligny.