Aanmelden - Het Open Venster Den Haag

Aanmelden

Interesse en aanmelden

Bent u geïnteresseerd in Het Open Venster, maak dan een afspraak met locatieleider Anouk de Graaf, bereikbaar via adgraaf@hsvdenhaag.nl of per telefoon 070-3350959 of vul onderstaand contact formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

Naar aanleiding van dit gesprek kunt u uw kind aanmelden. Vervolgens nodigen we hem of haar uit voor een didactisch onderzoek en observatie. Wij kunnen de kinderen dan goed observeren, maar omgekeerd kunnen zij zich ook een goed beeld vormen van Het Open Venster. Bij aanvang wordt een uitgebreid didactisch onderzoek gedaan door de Intern Begeleider. Zij brengt hiermee in kaart op welk niveau het kind presteert en waar de hiaten op dat moment in de ontwikkeling zitten. Op dat niveau zal uw kind tijdens de eerste periode instromen en werken. Daarnaast observeren we de werkhouding en het gedrag in de klassensituatie en de vrije situaties. Dan vindt een gesprek met de ouders plaats. Hierin bespreken we onze wederzijdse bevindingen en de uitkomsten van het didactisch onderzoek.
Is er een goede match tussen ons en meldt u uw kind aan bij Het Open Venster dan wordt op basis van de gegevens uit het didactisch onderzoek en de observaties een persoonlijk handelingsplan opgesteld.

De inschrijving wordt definitief wanneer ouders de inschrijfformulieren hebben ingevuld en wij uw kind aanmelden als leerling van Het Open Venster bij bureau leerplichtzaken van de gemeente Den Haag.