Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in Het Open Venster, maak dan een afspraak met locatieleider Anita van Schie bereikbaar via avschie@hsvdenhaag.nl of per telefoon 070-3350959.

Naar aanleiding van dit gesprek kunt u uw kind aanmelden. Vervolgens nodigen we hem of haar uit voor een proefperiode van twee weken. Wij kunnen de kinderen dan goed observeren, maar omgekeerd kunnen zij zich ook een goed beeld vormen van Het Open Venster. Bij aanvang van deze periode wordt een uitgebreid didactisch onderzoek gedaan door de Intern Begeleider. Zij brengt hiermee in kaart op welk niveau het kind presteert en waar de hiaten op dat moment in de ontwikkeling zitten. Op dat niveau zal uw kind tijdens de proefperiode instromen en werken. Daarnaast observeren we de werkhouding en het gedrag in de klassensituatie en de vrije situaties. Aan het einde van de proefperiode vindt een gesprek met de ouders plaats. Hierin bespreken we onze wederzijdse observaties en de uitkomsten van het didactisch onderzoek.
Is er een goede match tussen ons en meldt u uw kind aan bij Het Open Venster dan wordt op basis van de gegevens uit de proefperiode een persoonlijk handelingsplan opgesteld.

Er zijn kosten verbonden aan de proefperiode als er wordt besloten om uw kind niet definitief aan te melden. Deze kosten bedragen € 350,-.

De inschrijving wordt definitief wanneer ouders de inschrijfformulieren hebben ingevuld en wij uw kind aanmelden als leerling van Het Open Venster bij bureau leerplichtzaken van de gemeente Den Haag.