Oprichting van HOV - Het Open Venster Den Haag

Oprichting van HOV

Het Open Venster is al 24 jaar geleden opgericht als school voor kinderen met dyslexie  later ook voor kinderen met dyscalculie.

Opgericht door ouders die hun kinderen in een neerwaartse spiraal terecht zagen komen op reguliere basisscholen. Zij waren er van overtuigd dat een school waar hun kinderen meer aandacht zouden krijgen, waar speciale lesmethodes gebruikt zouden worden, een warme individuele benadering en waar speciaal opgeleide leerkrachten les zouden geven de kinderen enorm zouden stimuleren. Hun passie was de basis voor het ontstaan van  onze school. De naam Het Open Venster als het symbool voor een mooi uitzicht op de toekomst van de kinderen.

In de loop van de jaren werd de school een onderdeel van de HSV. Dat gaf slagkracht, visie, leiding en ervaring. De directeur van de Nederlandse afdeling van de internationale school HSV is tevens directeur van Het Open Venster.